Interim CIO: Royal Smit transformers BV, Nijmegen

De SGB Smit Group is een wereldwijd producent van verschillende transformatoren, met

2.000 medewerkers en 600 miljoen omzet. De Business Unit Royal Smit Transformers in Nijmegen produceert zeer grote transformatoren, en een engineer-to-order industriële omgeving met 700 werknemers en 300 mjn omzet. Na een vijfjaren visie en strategie op Informatiemanagement te hebben gerealiseerd is Marco gevraagd om het herstructureringsproces te leiden als de manager van de afdeling. In deze periode is de afdeling geheel geherstructureerd en zijn er vele projecten opgestart om het industriële proces sterk te ondersteunen. In samenwerking met de afdeling HRM is tevens de afdeling opnieuw gestructureerd, zijn er nieuwe functiebeschrijvingen en – waarderingen gekomen. De projecten bevatten onder andere de implementatie van een PLM en CAD/CAM systeem1, SAP uitbreidingen, AFAS HRM implementatie, Cisco Networking en Wifi, en het realiseren van een MES2 implementatieplan en migratie naar Windows 10 en Office365 voor mail (Exchange) en intranet (Sharepoint) en Lean process-optimalisation. Hierbij is ook expliciet aandacht besteed aan de samenwerking met de SGB group, gebaseerd in Regensburg Duitsland.

Strategisch consultant & programma manager, stichting Daelzicht

Daelzicht is een instelling voor verstandelijk gehandicapte bewoners. Na jaren van een turbulente bestuurssituatie is Daelzicht weer bezig om de organisatie opnieuw op te bouwen en te optimaliseren. Marco is verantwoordelijk voor de aansturing van een team van projectmanagers die de nieuwe strategie gaan realiseren. Samen met de directeuren en de Raad van Bestuur zorgt Marco voor optimalisatie en realisatie van alle uitgezette beleidslijnen. In totaal 104 projecten zijn op de rails gezet en worden nu uitgevoerd.

Interim ICT en Informatiemanager: Stichting Scala Scholen

Stichting Scala scholen wil met behulp van een nieuw strategisch plan informatiemanagement en de inrichting van een goede ICT organisatie realiseren. Marco heeft het plan geschreven, en realiseert daarna sourcingsstrategie, de aanbesteding van diensten en zal de transitiefase tot het eind regisseren. Daarbij wordt gedurende dit project de ICT afdeling geherstructureerd en worden interne bedrijfsprocessen gestroomlijnd.

14 basisscholen, 400 medewerkers, 3.600 leerlingen.

Projectleider Brede inzet Eduarte: ROC Friese Poort

ROC Friese Poort is een ROC met plusminus 15.000 studenten en 1.400 medewerkers. Het doel van dit project is om al deze medewerkers en studenten in staat te stellen alle studenteninformatie in hetzelfde systeem onder te brengen (Eduarte). Daar waar uit het verleden een grote diversiteit aan registratiesystemen bestaat. De rol van de Marco is hier om alle medewerkers en stakeholders te motiveren mee te doen aan deze wijzigingen. De aansturing van twaalf deelprojecten met 6 deelprojectleiders en coördinatie van samenwerking met alle andere lopende projecten (als bijvoorbeeld Xedule implementatie). Een secundaire opdracht hierbij was om sterk te kijken naar procesoptimalisatie en efficiency, een opdracht die met Lean technieken is opgepakt. Rapporterend direct aan het College van Bestuur.

Aansturing van 6 deelprojectleiders, projectbudget plm. 0,5 mjn

Kwartiermaker informatiemanagement en portfoliomanagement / Informatie manager: ROC ter AA

In schooljaar 2016-2017 heeft ROC ter AA een nieuw besturingsmodel geïmplementeerd. Een belangrijk onderdeel van dit besturingsmodel was de opzet van een projectorganisatie.

Marco heeft als informatie manager en portfoliomanager deze projectorganisatie opgezet volgens de principes van Prince2. Het uitgangspunt hierbij was het besturingsmodel van Van den Akker Informatiemanagement. Onder meer zijn aangestuurd projecten op het gebied van een Electronische Leer Omgeving (ELO), Studentenadministratie (Eduarte), E-HRM systeem (Raet) en een Roosterpakket (Xedule), waarbij een integrale benadering van alle systemen en het gebruik van alle modules in deze pakketten essentieel was. Opstellen projectplan Office365 implementatie.

Aansturing van 2 functioneel beheerders en 11 projectleiders, projectenbudget 1 mjn.

Projectleider implementatie ELO ROC Nijmegen

In opdracht van ROC Nijmegen heeft Marco als projectleider met een team van 16 mensen een ELO geïmplementeerd in de organisatie. De ELO is aangekocht via een openbare aanbesteding. Vervolgens is door Marco een implementatieplan gerealiseerd dat een breed draagvlak in de organisatie had. In het implementatieplan is ruimschoots aandacht gerealiseerd voor opleiding en begeleiding van medewerkers en studenten die met de ELO gaan werken. Met het projectteam is de implementatie vervolgens gerealiseerd. In het project is de Prince2 methodiek gebruikt om de aansturing en afstemming te laten plaatsvinden. In goed overleg met de opdrachtgever en regiegroep is de samenhang tussen alle andere lopende projecten bewaakt.

ROC Nijmegen, 950 medewerkers, 9.500 studenten, projectbegroting 450.000

Interim ICT manager: ICT Carve out realisatie, InnovioPapers BV

Na de overname van de papierfabriek is het carve-out plan tot uitvoer gebracht, en is met Marco als interim ICT manager de gehele automatisering losgekoppeld van de vorige eigenaar en grotendeels opnieuw ingericht volgens het in 2013 ontworpen plan. Samen met de opdrachtgever en externe leveranciers is de gehele automatisering gewijzigd naar de nieuwe omgeving. Dit inclusief de inrichting van een nieuw serverpark (incl. Cisco UCS, Microsoft, Citrix, RES, VMWare ESX, Linux, etc.), nieuwe LAN infrastructuur, Wifi, storage, IAM en migratie van Windows op eindgebruikersapparaten. De Migratie is uitgevoerd met gebruikmaking van de Agile/SCRUM techniek. De interne IT organisatie is opgezet op basis van Itil, met gebruikmaking van Topdesk voor Service- en changemanagement. Waarbij tevens een SLA is opgesteld voor zowel de interne dienstverlening. Hierbij is door Marco tevens een SLA management systeem opgezet voor afstemming tussen de interne en externe SLA’s van leveranciers.

Sappi Fine Paper Europe

In verband met een voorgenomen overname van de papierfabriek werd een carve-out plan geschreven voor de volledige IT, dit plan is door de fabriek gebruikt in het due diligence dossier voor de overnamekandidaten. Marco heeft in opdracht van het management een IT audit van de interne organisatie en automatisering uitgevoerd en daarover een rapport samengesteld met een carve-out plan voor de gehele IT, Line of Business automatisering, kantoorautomatisering, Mill Execution Systems (MES), netwerk infrastructuur, wifi, telefonie en de menselijke factor als IT support en procedures.

Algemeen Directeur LiQiT

Systeem- en Netwerkbeheer & Detachering

Marco heeft meer dan tien jaar een team van ICT’ers geleid in zijn eigen bedrijf LiQiT, dat diensten verleende aan een brede kring van klanten. Als directeur is hij verantwoordelijk voor alle zaken die met de bedrijfsvoering te maken hebben, personeelsmanagement, financiën, bedrijfsvoering, sales en het onderhouden van een breed relatienetwerk.