De SGB Smit Group is een wereldwijd producent van verschillende transformatoren, met

2.000 medewerkers en 600 miljoen omzet. De Business Unit Royal Smit Transformers in Nijmegen produceert zeer grote transformatoren, en een engineer-to-order industriële omgeving met 700 werknemers en 300 mjn omzet. Na een vijfjaren visie en strategie op Informatiemanagement te hebben gerealiseerd is Marco gevraagd om het herstructureringsproces te leiden als de manager van de afdeling. In deze periode is de afdeling geheel geherstructureerd en zijn er vele projecten opgestart om het industriële proces sterk te ondersteunen. In samenwerking met de afdeling HRM is tevens de afdeling opnieuw gestructureerd, zijn er nieuwe functiebeschrijvingen en – waarderingen gekomen. De projecten bevatten onder andere de implementatie van een PLM en CAD/CAM systeem1, SAP uitbreidingen, AFAS HRM implementatie, Cisco Networking en Wifi, en het realiseren van een MES2 implementatieplan en migratie naar Windows 10 en Office365 voor mail (Exchange) en intranet (Sharepoint) en Lean process-optimalisation. Hierbij is ook expliciet aandacht besteed aan de samenwerking met de SGB group, gebaseerd in Regensburg Duitsland.