In schooljaar 2016-2017 heeft ROC ter AA een nieuw besturingsmodel geïmplementeerd. Een belangrijk onderdeel van dit besturingsmodel was de opzet van een projectorganisatie.

Marco heeft als informatie manager en portfoliomanager deze projectorganisatie opgezet volgens de principes van Prince2. Het uitgangspunt hierbij was het besturingsmodel van Van den Akker Informatiemanagement. Onder meer zijn aangestuurd projecten op het gebied van een Electronische Leer Omgeving (ELO), Studentenadministratie (Eduarte), E-HRM systeem (Raet) en een Roosterpakket (Xedule), waarbij een integrale benadering van alle systemen en het gebruik van alle modules in deze pakketten essentieel was. Opstellen projectplan Office365 implementatie.

Aansturing van 2 functioneel beheerders en 11 projectleiders, projectenbudget 1 mjn.