ROC Friese Poort is een ROC met plusminus 15.000 studenten en 1.400 medewerkers. Het doel van dit project is om al deze medewerkers en studenten in staat te stellen alle studenteninformatie in hetzelfde systeem onder te brengen (Eduarte). Daar waar uit het verleden een grote diversiteit aan registratiesystemen bestaat. De rol van de Marco is hier om alle medewerkers en stakeholders te motiveren mee te doen aan deze wijzigingen. De aansturing van twaalf deelprojecten met 6 deelprojectleiders en coördinatie van samenwerking met alle andere lopende projecten (als bijvoorbeeld Xedule implementatie). Een secundaire opdracht hierbij was om sterk te kijken naar procesoptimalisatie en efficiency, een opdracht die met Lean technieken is opgepakt. Rapporterend direct aan het College van Bestuur.

Aansturing van 6 deelprojectleiders, projectbudget plm. 0,5 mjn