Marco leidt het project om met behulp van een Product-diensten catalogus de ICT dienstverlening in de business units van het Albeda College (ROC & VO) te optimaliseren.